Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Elpriset - internationellt

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Under andra halvåret av 2023 var elpriset i flera europeiska länder högt. I Sverige var hushållens elpris inklusive skatter och avgifter något lägre än våra grannländers.

Loading

Kartan visar elpriset inklusive skatter och avgifter för hushåll under andra halvåret 2023. Det svenska priset på 0,24 euroeuro: per kWh var något lägre än i vissa av våra grannländer. I Sverige skiljer sig ofta elpriset mellan norra och södra delarna av landet. I kartan visas ett genomsnitt för hela landet utan regionala skillnader.

Loading

Diagrammet visar samma priser som kartan över tid. Elpriserna har ökat för alla områden sedan år 2007, med tilltagande utveckling sedan år 2020. Denna utveckling har förstärkts ytterligare på grund av Rysslands invasion av Ukriana i början av år 2022.

Både kartan och diagrammet visar data från den europeiska statistikmyndligheten EurostatEurostat:. För att få jämförbarhet visas kostnaden i euroeuro: för alla länder, men det innebär att även växelkursens utveckling kommer att påverka hur utvecklingen ser ut i diagrammet (du kan läsa om kronans växelkursväxelkurs: mot euron här ). Hur mycket elpriset påverkar hushållen skiljer sig också mellan länder beroende på hur mycket el som används. I vissa andra länder är det till exempel vanligare att spisar och värme drivs av gas. Sverige är därför ett ganska elintensivt land.

Senast uppdaterad: 2024-05-24

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta