Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Energianvändning per delsektor

Senast uppdaterad: 2023-08-14

Under 2021 användes totalt 371,6 TWh energi i Sverige. Störst var energianvändningen inom hushållen följt av vägtransport. Nedan följer en nedbrytnig av energianvändningen i bostad- och servicesektorn samt industri- och tranportsektron.

Loading

Industrin

Inom industrin så är massa- och pappersproduktion den största energikonsumenten med en konsumtion på 72,5 TWh. Följt därefter så kommer stål- och metallverksindustrin med 22,4 TWh och kemiindustrin på 12,4 TWh. Det tre största delsektorerna utgör ca 77% av industrisektorns totala energianvändning.

Bostad och service

Inom bostad och servicesektorn så konsumerar hushållen mest energienergi: med 89,5 TWh. Övrig serviceverksamhet och offentlig verksamhet förbrukar 31,3 TWh respektive 16,1 TWh, dessa kategorier består främst av lokaler men också avlopp- och reningsverk samt gatu- och vägbelysning. De tre största delsektorerna utgör ca 92 % av sektorns energianvändning

Transport

Inom transportsektorn så är den övervägande delen av användningen kopplad till vägtrafik. Med 77,3 TWh så täcker det ca 94% av energianvändningen.

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta