Ekonomifakta

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer och har 2 440 027 invånare. Värdet för arbetslöshet (arbetsförmedlingen) är det nionde högsta i landet med 6,2 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

Källa: Arbetsförmedlingen

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.