Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Ydre

Ydre kommun

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 637 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 85:e högsta i landet med 51 540 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats