Ekonomifakta

Nyföretagande, Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 50 110 invånare. Värdet för nyföretagande är det 39:e högsta i landet med 13 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats