Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Tanum

Tanums kommun

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 865 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 755 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats