Ekonomifakta

Andel högutbildade, Strängnäs

Strängnäs kommun

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 917 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 63:e högsta i landet med 26,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats