Ekonomifakta

Befolkningsökning, Salem

Salems kommun

Salems kommun ligger i Stockholms län och har 17 451 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 43:e högsta i landet med 2,9 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats