Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Östhammar

Östhammars kommun

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och har 22 172 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 15:e lägsta i landet med 11,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats