Ekonomifakta

Medelålder, Nora

Nora kommun

Nora kommun ligger i Örebro län och har 10 627 invånare. Värdet för medelålder är det 37:e högsta i landet med 45,9 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medelålder

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats