Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Mörbylånga

Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 16 144 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 27:e högsta i landet med 85,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats