Ekonomifakta

Andel högutbildade, Knivsta

Knivsta kommun

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 20 714 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 18:e högsta i landet med 38,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats