Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Karlskoga

Karlskoga kommun

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 261 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 79:e högsta i landet med 51 898 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats