Ekonomifakta

Andel företagare, Karlskoga

Karlskoga kommun

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 261 invånare. Kommunen utmärker sig med låg företagsamhet och har den tredje lägsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats