Ekonomifakta

Statsbidrag och utjämning till kommunen, Hylte

Hylte kommun

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 299 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det 44:e högsta i landet med 28 442 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Statsbidrag och utjämning till kommunen

Källa: SCB

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.

Kommunens webbplats