Ekonomifakta

Skattesats, Hylte

Hylte kommun

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 299 invånare. Kommunalskatten är 33,85 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats