Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Hallsberg

Hallsbergs kommun

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 232 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats