Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Hällefors

Hällefors kommun

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 495 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 29:e högsta i landet med 6,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats