Ekonomifakta

Befolkningsökning, Hällefors

Hällefors kommun

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 495 invånare. Värdet för befolkningsökning är det näst lägsta i landet med −5,8 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats