Ekonomifakta

Nyföretagande, Emmaboda

Emmaboda kommun

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 056 invånare. Värdet för nyföretagande är nära genomsnittet med 10,6 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats