Ekonomifakta

Nyföretagande, Dorotea

Dorotea kommun

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och har 2 339 invånare. Värdet för nyföretagande är det 30:e lägsta i landet med 8 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats