Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Burlöv

Burlövs kommun

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 844 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det sjätte lägsta i landet med 41 652 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats