Ekonomifakta

Andel högutbildade, Burlöv

Burlövs kommun

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 844 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 66:e högsta i landet med 26 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats