Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Bräcke

Bräcke kommun

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 099 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats