Ekonomifakta

Nyföretagande, Bollnäs

Bollnäs kommun

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 414 invånare. Värdet för nyföretagande är det 86:e lägsta i landet med 9,2 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats