Ekonomifakta

Andel högutbildade, Berg

Bergs kommun

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 140 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats