Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Arboga

Arboga kommun

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 002 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats