Ekonomifakta

Befolkningsökning, Ängelholm

Ängelholms kommun

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 44 866 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 18:e högsta i landet med 4,6 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats