Ekonomifakta

Medelålder, Alingsås

Alingsås kommun

Alingsås kommun ligger i Västra Götalands län och har 42 382 invånare. Värdet för medelålder är det 41:a lägsta i landet med 42,7 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medelålder

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats