Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Ale

Ale kommun

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 446 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 3,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats