Ekonomifakta

U-land

Utvecklingsland. En benämning på de länder som ännu inte gått igenom en industrialiseringsprocess och därmed tillhör de mindre utvecklade länderna i världen. Dessa länder präglas ofta av till exempel utbredd fattigdom, stora inkomstskillnader och underutvecklad infrastrukturinfrastruktur:. En vanlig indikator för klassificeringen är BNP per capita .

Senast uppdaterad: 2019-04-29