Ekonomifakta

Överhettning

När en ekonomi är överhettad har efterfråganefterfrågan: vuxit snabbare än produktionskapaciteten under en längre period. Effekten kan bli att inflationen ökar.

Senast uppdaterad: 2019-04-30