Ekonomifakta

KPIF

KPIKPI: med fast räntaränta:. Det vill säga ett mått på inflationen som exkluderar effekten av förändrade räntesatser. Används som målvariabel av RiksbankenRiksbanken:.

Senast uppdaterad: 2022-01-19