Ekonomifakta

Inflation, underliggande

Underliggande inflation är den varaktiga eller trendmässiga inflationen. Det finns flera mått på underliggande inflationinflation: bland annat KPIFKPIF: exklusive energienergi:.

Senast uppdaterad: 2019-04-30