Ekonomifakta

Finanspolitik

Ett sätt för staten att påverka efterfråganefterfrågan: i ekonomin genom skatter och offentliga utgifter . Expansiv finanspolitikfinanspolitik: är när staten sänker skatter eller ökar utgifter ( investeringar eller transfereringar ). Detta ökar efterfråganefterfrågan: och stimulerar ekonomin. KontraktivKontraktiv: politik är när utgifterna minskas eller skatterna höjs och efterfråganefterfrågan: minskas.

Senast uppdaterad: 2019-04-30