Ekonomifakta

Arbetskraftsdeltagande

Att vara en del av arbetskraften, det vill säga den andel av befolkningen som är sysselsatt eller arbetslös . Nu är begreppet vidgat för att stämma med internationella mått, och innefattar därför även t ex studerande som söker arbete.

Senast uppdaterad: 2019-04-29