Ekonomifakta

Arbetskraft

Den tjänst som arbetstagarearbetstagare: har att sälja till arbetsgivarearbetsgivare:, alltså ett produktionsmedel. Definieras i statistiken som den del av befolkningen i åldrarna 15-74 år som antingen arbetar eller söker arbete.

Senast uppdaterad: 2019-04-29