Ekonomifakta

Arbetsför ålder

Den arbetsföra åldern är 15-74 år, enligt internationell standard. I Sverige används även måttet 20-64 år.

Senast uppdaterad: 2019-04-29