Ekonomifakta

Läget i ekonomin - december

Publicerad: 2017-12-28

Det ekonomiska läget är fortsatt optimistiskt och vi befinner oss i högkonjunktur. Under månaden utvecklades de flesta indikatorer i positiv riktning och relativt få, 2 508 personer, varslades om uppsägning.

Årets sista Läget i ekonomin visar ett starkt ekonomiskt läge för Sverige. Samtidigt förstärks också konjunkturen i stora delar av världen och enligt företagens resultaträkningar stiger vinsterna på bred front. En fortsatt svag krona och sjunkande arbetslöshetarbetslöshet: är några av förklaringarna till optimismen på hemmaplan. Att dessutom inflationen fortfarande lyser med sin frånvaro talar för att centralbankerna i omvärlden kommer att fortsätta hålla räntorna låga.

I decembers utgåva av Läget i ekonomin bedöms 7 av 10 indikatorer som starka, resterande är neutrala. Jämfört med föregående månad är det antalet varslade som nu gått från neutralt till starkt läge. En av de starka indikatorerna är Barometerindikatorn som visserligen sjönk något under december jämfört med föregående månad men som fortfarande ligger en bit över 110, vilket pekar på ett betydligt mer positivt stämningsläge än normalt i svensk ekonomi. Det är nu nionde månaden i rad som indikatorn överstiger 110. Optimismen hos företagföretag: och hushåll håller därmed i sig och inför det nya året verkar det som vi går mot ännu ljusare tider, det gäller inte bara soltimmarna utan även samhällsekonomin.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – december

av Angelina Mattsson

Publicerad: 2017-12-28

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.