Ekonomifakta

Arbetslösheten steg i 283 kommuner

Publicerad: 2021-02-16

Under 2020 steg arbetslösheten i 283 av Sveriges 290 kommuner. Störst var ökning i Sigtuna, Strömstad och Ljusnarsberg. Malmö var den kommun som hade högst arbetslöshet under 2020 med 15,3 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Coronakrisen har slagit hårt mot svenska företagföretag:, vilket visar sig i att arbetslösheten steg i nästan alla kommuner under 2020. Hårdast drabbad var Sigtuna, där arbetslösheten steg med över tre procentenheter. Att just Sigtuna drabbats hårt av pandemin beror på att näringslivetnäringslivet: är tätt knutet till Arlanda. Kommunen har en hög andel som arbetar inom hotell- och restaurang samt konferens, alla branscher som drabbats hårt av coronakrisen. Även Strömstad har en hög andel sysselsatta inom dessa branscher, men även gränshandeln från Norge har avtagit när gränserna stängts, vilket slagit hårt mot företagen inom handeln. I Strömstad steg andelen arbetslösa från 5,4 till 8,4 procent under 2020.

Trots att arbetslösheten steg kraftigt i dessa kommuner ligger de på behörigt avstånd från Malmö, där arbetslösheten var som högst under 2020. I kartan nedan kan du se hur hög arbetslösheten är i din kommun och jämföra med grannarna.

Loading

Givetvis är pandemins utveckling, vaccinering och restriktioner viktiga för att trenden ska vända under 2021. Dock finns det flera kommuner som dragit med hög arbetslöshetarbetslöshet: under flera år före pandemin. Det långsiktiga arbetet med strukturella faktorer för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt kommer troligtvis att kräva mer uppmärksamhet i framtiden.

av Christian Holmström

Publicerad: 2021-02-16

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.