Ekonomifakta

Varsel i nivå med finanskrisen

Publicerad: 2020-03-23

Coronavirusets utbredning och krisåtgärdernas effekter har redan nu börjat få tydliga konsekvenser runt om i ekonomin. Antalet varsel steg kraftigt redan under de två första veckorna i mars. Idag kom även siffror över den tredje veckan i mars, som tyder på ett mycket hårt pressat näringsliv.

Inställda resor, avbokade hotell och rekommendationer att hålla sig ifrån större sällskap för att undvika coronavirusets utbredning slår naturligtvis hårt mot näringslivetnäringslivet:. Inte minst de branscher som är direkt förknippade med besöksnäring, så som hotell, restauranger och transportsektorn möter stora utmaningar. Antalet varsel i dessa sektorer har under senaste veckorna ökar markant.

Totalt varslades 13 698 personer under tredje veckan i mars, vilket innebär att totalen för månaden hittills uppgår till 18 367. Enligt Arbetsförmedlingen är siffra dock i underkant då förra veckans rekordstora ökning ännu inte hunnit administreras helt och den slutliga siffran väntas överstiga 20 000. Redan nu är antalet högre än totalsiffran för både januari och februari sammanslaget. Man behöver gå tillbaka till de värsta månaderna under finanskrisen för att få en siffra som ligger i närheten av det vi ser idag.

Loading

Av varslen i mars stod hotell- och restaurangbranschen för 47% medan 21% kom från verksamheter inom uthyrning, fastighetsservice och resetjänster. Jämfört med tidigare månader är det dock tydligt att fler branscher nu upplever ett allt svårare ekonomiskt läge med ett kraftigt ökat antal varselvarsel: som följd. Det tyder på att det inte enbart är branscher i första linjen som drabbas direkt av minskad efterfråga när antalet kunder och turister minskar markant, utan att näringslivetnäringslivet: på bredfront nu möter allt svårare utmaningar när leveranser uteblir och gränser stängs.

Tydligast drabbade är företagen i Stockholms län, där 10 275 personer varslats om uppsägning hittills i mars. Andra regioner med ett stort antal varselvarsel: är även Västra Götaland och Skåne.

Loading

VarselVarsel: är mycket konjunkturkänsliga och fungerar därför bra som en snabb indikator på företagens välmående, eller som i dessa tider – allt större svårigheter. Verksamheter som varslar fler än fem personer inom ett och samma län behöver anmäla detta till Arbetsförmedlingen, mindre omfattande varselvarsel: hamnar dock utanför statistiken. Det innebär att små företagsmå företag: med färre anställda inte omfattas och att antalet varselvarsel: totalt kan vara betydligt högre än det vi ser i officiella siffror.

Viktigt att komma ihåg är därför att extraordinära kriser, som dagens coronavirus, inte enbart riskerar att ge förödande konsekvenser för större företagföretag: och de anställda som du kan läsa om i tidningen utan även slår hårt mot mindre verksamheter som det lokala bageriet eller stadens frisör. Effekterna i ekonomin kan naturligtvis bli ytterst omfattande och utdragna om varslen realiseras i faktiska uppsägningar.

Här kan du följa utvecklingen av antal varsel per vecka .

av Isabelle Galte Schermer

Publicerad: 2020-03-23

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.