Ekonomifakta

Milstolpe för kvinnor i chefsposition

Publicerad: 2019-05-14

Andelen kvinnor som är chefer i näringslivet är för första gången lika hög som andelen anställda kvinnor i näringslivet totalt. Båda måtten uppgick till 38 procent under 2018. Detta framkommer i Svenskt Näringslivs nysläppta rapport Fakta om löner och arbetstider 2019.

Loading

Av omkring 147 000 chefer i näringslivetnäringslivet: var nära 55 000 kvinnor under förra året. Andelen uppgick till totalt 38 procent. Ser man på utvecklingen sedan 1998 motsvarar detta det en ökning med 21 procentenheter under 20 år. Därmed är andelen kvinnor i chefsposition nu för första gången lika hög som andelen anställda kvinnor i näringslivetnäringslivet:.

Bryter man ner siffrorna på befattningsnivå kan man se att det här fortfarande finns vissa skillnader. Vanligast är det att kvinnor är chefer på mellanchefsnivå, där andelen kvinnor uppgår till 46 procent, medan män oftare är VD. Bland VD:ar är enbart knappt var femte person kvinna. Studerar man utvecklingen över tid har dock även denna andel ökat under de senaste 20 åren, om än i något lägre takt.

Du kan läsa mer om kvinnor i chefsposition här och rapporten Fakta om löner och arbetstider 2019 här.

Loading

av Isabelle Galte Schermer

Publicerad: 2019-05-14

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.