Ekonomifakta

Partiernas budgetförslag

Publicerad: 2018-12-05

Hittills har det kommit in budgetförslag från samtliga allianspartier och från Sverigedemokraterna. Här får du en snabbgenomgång av dessa budgetmotioner och jämförelser med övergångsregeringens budget.

Övergångsregeringens budgetbudget: innehöll få förslag på skatteområdet, något vi redan uppmärksammat på Ekonomifakta . Oppositionens förslag är desto rikare på dessa. Här ryms förändringar av brytpunkten, avskaffad värnskattvärnskatt: och förändringar av jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget:.

Samtliga partiers budgetar är mer expansiva än övergångsbudgeten, vilket syns i att det finansiella sparandet är negativt i samtliga fall. Nedan ser vi hur förslagen påverkar den offentliga sektorns inkomster, utgifter och nettot av dessa, det finansiella sparandet.

Loading

Att bara titta på de aggregerade utgifterna eller inkomsterna kan dock leda fel om man vill veta hur stora förändringar som en budgetbudget: innebär. Det beror på att en ökning av vissa utgifter och en minskning av andra tar ut varandra när man räknar samman totalsumman. Exempelvis skjuter Centerpartiet till 2,1 miljarder till Rättsväsendet men sparar 2 miljarder på Arbetsmarknad och arbetsliv i förhållande till övergångsbudgeten. Sammantaget påverkas de totala utgifterna endast av en ökning på 0,1 miljarder även om den totala förändringen uppgick till 4,1 miljarder. Ytterligare uppdelning av utgiftsområdena kan i sin tur avslöja fler förändringar som summerar till områdets totalsiffra.

Nedan listar vi partiernas förslag till inkomster och utgifterna i förhållande till övergångsbudgeten, samt beskriver de mest omfattande förslagen sett till budgetpåverkan. Genom att klicka på inkomster eller utgifter kan du studera statsbudgeten i detalj.

Centerpartiet

På inkomstsidan föreslår Centerpartiet ett förstärkt jobbskatteavdrag på 2 000 kronor per person och år samt att avskaffa den särskilda löneskatten för personer över 65 som regeringen Löfven införde. Den största utgiftsökningen jämfört med övergångsbudgeten lägger Centerpartiet på Försvarsmakten som tilldelas 3,5 miljarder kronor extra. Under 2020 och 2021 tillkommer ytterligare 6,4 respektive 10,8 miljarder.

Loading

Du kan läsa Centerpartiets budget i sin helhet här

Kristdemokraterna

I Kristdemokraternas budgetbudget: sänks inkomstskatten med upp till 3 200 kronor. Förslaget kostar 15 miljarder år 2019 och ingår i posten Skattereduktioner. På utgiftssidan är Hälsovård, sjukvård och social omsorg den största posten jämfört med övergångsbudgeten. Här ryms bland annat en ny och förstärkt kömiljard på 3 miljarder och satsningar på löner för sommarpersonal på 2,5 miljarder.

Loading

Du kan läsa Kristdemokraternas budget i sin helhet här

Liberalerna

Liberalerna fokuserar på att sänka de statliga inkomstskatterna i sin budgetbudget:. Kraftigt höjd brytpunktbrytpunkt: till 44 400 kronor och slopad värnskattvärnskatt: ryms i de närmare 21 miljarder i skattesänkningar som föreslås. Som vi kunde se i diagrammet högre upp är Liberalernas budgetbudget: den enda som innebär en minskning av de totala offentliga utgifterna jämfört med övergångsbudgeten. Den största besparingen på utgiftssidan kommer av att man vill avskaffa extratjänsterna, introduktionsjobben och moderna beredskapsjobb, vilket beräknas minska utgifterna med 8,6 miljarder.

Loading

Du kan läsa Liberalernas budget i sin helhet här

Moderaterna

I Moderaternas budgetbudget: är ett förstärkt jobbskatteavdrag en av de stora posterna på inkomstsidan. Förslaget innebär ett högre jobbskatteavdrag på inkomster över 0,91 prisbasbeloppprisbasbelopp: och ger upp till 2 520 kronor per person och år. Vidare vill de höja brytpunkten till 42 000 kronor vilket innebär att färre skulle betala statlig inkomstskatt. På utgiftssidan är den största posten ökade resurser till kommuner och landsting, en utgiftsökning på 5 miljarder i förhållande till övergångsbudgeten, följt av ökade anslag till försvaret på 3,9 miljarder.

Loading

Du kan läsa Moderaternas budget i sin helhet här

Sverigedemokraterna

I Sverigedemokraternas budgetbudget: blir det stora förändringar av inkomstbeskattningen. Begreppet inkomstinkomst: av pension försvinner vilket innebär att pension skulle beskattas på samma sätt som arbetsinkomster. Detta i kombination med att jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget: förstärks minskar intäkterna med 25 miljarder jämfört med övergångsbudgeten. På utgiftssidan sänks de allmänna bidragen till kommuner med 15,5 miljarder. I den siffran ligger dels en minskning av det kommunala utjämningssystemet på 30,3 miljarder samt ett tillskott på 10 miljarder som kompensation för neddragningar av riktade statsbidragen.

Loading

Du kan läsa Sverigedemokraternas budget i sin helhet här

av Christian Holmström

Publicerad: 2018-12-05

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.