Konsumtionsskatter på diesel

Under 2017 kostade en liter diesel i genomsnitt 11,99 kronor litern. Av detta var skattens andel drygt 57 procent. Skatten består av bland annat energi- och koldioxidskatt, samt moms.

Skattens andel av dieselpriset förändrats mycket sedan 1980. 1991 var skattens andel av bensinpriset som högst och uppgick till drygt 79 procent av priset vid pumpen. En av de främsta anledningarna till att skatten ökat efter 1990 var att moms infördes på 23,46 procent på produkten men också på skatten. Från 1991 ökade denna momssats till 25 procent, vilket gäller fortfarande. Innan 1990 hade dieseln varit momsbefriad. Fram till 2012 rådde full skattebefrielse på biodrivmedel men därefter har skatteuttagen på FAME ökat. Under 2016 sänktes andelen FAME som beläggs med energiskatt från 92 till 64 procent. 

2017 var skattens andel 57,4 procent av det totala konsumtionspriset på diesel. Sedan toppnoteringen 1991 har skattens andel av priset minskat. Sedan 2012 har dock skattens andel återigen ökat då produktionskostnaderna fallit samtidigt. 

Skatten på diesel, liksom för bensin, innefattas av energiskatt, koldioxidskatt och moms. Då moms betalas både på själva dieselbrännoljan och på skatten så medför ett ökat pris automatiskt ökade skatteintäkter till staten.

Den stora förbrukningen av diesel i Sverige står den kommersiella transportsektorn för. I sin tur innebär detta att mycket av den moms som betalas in för produkten diesel inte blir någon intäkt för staten eftersom det stora flertalet av konsumenterna är företag. De flesta företag kan dra av momsen i momsdeklarationen.  

Dieseldrivna personbilar har dock blivit populära, mycket på grund av att bränsleförbrukningen är lägre och dieselmotorerna blir allt renare. 

Genomsnittspris på dieselbrännolja och skatt, 2017*

  • Produktkostnad och bruttomarginal: 5,10 kronor/liter
  • Moms på produkten**: 1,28 kronor

Utöver detta tillkommer:

  • Energiskatt***, miljöklass 1: 1,25 kronor/liter
  • Koldioxidskatt, miljöklass 1: 3,24 kronor/liter
  • Moms på skatten**: 1,12 kronor

Allt detta sammanräknat blir:

  • Pris vid pump: 11,99 kronor/liter
  • Varav skatt: 6,89 kronor/liter
  • Skattens andel av priset: 57,4 procent

Källa: Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet och egna beräkningar

* Priset avser pumppriset för bemannad station, exkl. bonus/återbäring/rabatter.
** 25 procentig moms.

*** Notera att diesel som säljs i Sverige innehåller 5 procent FAME vilket medför att koldioxidskatten här endast på 95 procent av innehållet. Energiskatten beräknas på 95 procent av innehållet samt med 64 procent för andelen FAME.