Dieselskatt

Under maj kostade en liter diesel i genomsnitt 16,16 kronor. Det var en ökning med 2,47 kronor jämfört med samma månad föregående år. Diesel beskattas med energi- och koldioxidskatt, samt moms.

Till följd av coronakrisen har priset på olja fallit vilket har medfört sänkta priser på bensin och diesel från och med mars 2020. Även under april och maj fortsatte priserna på diesel nedåt, men under juni och juli steg priserna återigen.

Skattens andel av dieselpriset har förändrats mycket sedan 1980. 1998 var skattens andel som högst och uppgick till 71 procent av priset vid pumpen. En av de främsta anledningarna till att skatten ökat efter 1990 är att moms infördes på 23,46 procent på produkten men också på skatten. Från 1991 ökade denna momssats till 25 procent, vilket gäller fortfarande.

Fram till 2012 rådde full skattebefrielse på biodrivmedel men därefter har skatteuttagen på FAME ökat. Under 2016 sänktes andelen FAME som beläggs med energiskatt från 92 till 64 procent. Efter juli 2018 är FAME inte längre skattebefriat utan beläggs med full koldioxid- och energiskatt. Dessa skatter sänktes samtidigt för att kompensera konsumenterna. 

Skatten på diesel, liksom för bensin, omfattar energiskatt, koldioxidskatt och moms. Då moms betalas både på själva dieselbrännoljan och på skatten medför ett ökat pris automatiskt ökade skatteintäkter till staten. 

Genomsnittspris på dieselbrännolja och skatt, år 2020

  • Produktkostnad och bruttomarginal: 6,87 kronor/liter
  • Moms på produkten*: 1,72 kronor

Utöver detta tillkommer:

  • Energiskatt och koldioxidskatt, miljöklass 1: 4,71 kronor/liter
  • Moms på skatten*: 1,18 kronor

Allt detta sammanräknat blir:

  • Pris vid pump: 14,47 kronor/liter
  • Varav skatt: 7,60 kronor/liter
  • Skattens andel av priset: 52,5 procent

Källa: Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet och egna beräkningar.
* 25 procentig moms.