Dieselskatt

Under vecka 42 kostade dieseln i genomsnitt 19,26 kronor litern. 45 procent, eller 8,59 kronor, av priset utgjordes av skatter. Dieselskatt är ett samlingsbegrepp för koldioxidskatt, energiskatt och moms.

Dieselskatten utgörs av tre olika skatter: koldioxidskatt, energiskatt och moms. Idag utgör dessa skatter omkring 50 procent av priset vid pumpen. Skattens andel av dieselpriset har förändrats mycket sedan 1980. År 1998 var skattens andel som högst och uppgick till 71 procent av priset vid pumpen. En av de främsta anledningarna till att skatten ökat efter 1990 är att moms infördes på 23,46 procent på produkten men också på skatten. Från 1991 ökade denna momssats till 25 procent, vilket gäller fortfarande.

Fram till 2012 rådde full skattebefrielse på biodrivmedel men därefter har skatteuttagen på FAME ökat. Under 2016 sänktes andelen FAME som beläggs med energiskatt från 92 till 64 procent. Efter juli 2018 är FAME inte längre skattebefriat utan beläggs med full koldioxid- och energiskatt. Dessa skatter sänktes samtidigt för att kompensera konsumenterna.

Genomsnittspris på diesel och skatt, vecka 42

  • Produktkostnad och bruttomarginal: 10,67 kronor/liter 
  • Moms på diesel*: 2,67 kronor
  • Energiskatt: 2,48 kronor/liter 
  • Koldioxidskatt: 2,26 kronor/liter
  • Moms på skatten*: 1,19 kronor

Allt detta sammanräknat blir:

  • Pris vid pump: 19,26 kronor/liter
  • Varav skatt: 8,59 kronor/liter
  • Skattens andel av priset: 44,6 procent

Källa: EU-kommissionen, Skatteverket samt egna beräkningar.
* 25 procentig moms