Konsumtionsskatter på bensin

Under 2017 kostade bensinen i genomsnitt 14,13 kronor litern. Drygt 60 procent, eller 9,02 kronor, av priset utgjordes av skatter. Bensinskatt är ett samlingsbegrepp för koldioxidskatt, energiskatt och moms. Moms betalas på själva bensinen, men också på skatten.

Skattens andel av priset har ökat kraftigt från 1983 och var som högst år 1998 då skatt utgjorde drygt 75 procent av priset vid pumpen. En av de främsta anledningarna till att skatten ökat efter 1990 var att i mars samma år infördes också moms på bensin. Innan 1990 hade bensinen varit momsbefriad.

2017 var skattens andel drygt 60 procent av det totala priset. Skattens andel av priset har ökat sedan 2012 vilket delvis beror på en sjunkande produktionskostnad, men även till följd av höjningar av energiskatten.

Skatten på bensin innefattas av energiskatt, koldioxidskatt och moms. Då moms betalas både på själva bensinen och på skatten så medför ett ökat bensinpris automatiskt högre skatteintäkter till staten. Skatten på bensin har höjts i många steg genom åren och skattens andel av priset har också ökat. Detta har genom åren motiverats med bland annat behov av ökade resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, satsningar på ubåtsjakt och omstruktureringar av SJ och Banverket samt, på senare år, av klimathotet.

Ända fram till budgetåret 1980/81 var bensinskatten specialdestinerad till olika ändamål inom trafikområdet så som exempelvis byggande och underhåll av vägar. Idag är det inte så utan de pengar som bensinskatten genererar går direkt till den gemensamma statskassan. Nedan följer en uppställning av konsumentens pris på bensin.

Genomsnittspris på bensin och skatt, 2017

  • Produktkostnad och bruttomarginal: 5,10 kronor/liter 
  • Moms på bensinen*: 1,28 kronor

Utöver detta tillkommer:

  • Energiskatt**: 3,58 kronor/liter
  • Koldioxidskatt**: 2,62 kronor/liter
  • Moms på skatten*: 1,51 kronor

Allt detta sammanräknat blir:

  • Pris vid pump: 14,1 kronor/liter
  • Varav skatt: 9,02 kronor/liter
  • Skattens andel av priset: 63,9 procent

Källa: Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet och egna beräkningar

* 25 procentig moms.
** Notera att eftersom all bensin som säljs i Sverige innehåller 5 procent etanol beräknas koldioxidskatten här endast på 95 procent av innehållet. Energiskatten beräknas på 95 procent av innehållet samt med en genomsnittlig skattestats om 20,2 procent för andelen etanol.

Läs mer om 2018 års skattesatser på bränslen här!