Bensinskatt

I augusti 2021 kostade bensinen i genomsnitt 16,66 kronor litern. 60 procent, eller 10,07 kronor, av priset utgjordes av skatter. Bensinskatt är ett samlingsbegrepp för koldioxidskatt, energiskatt och moms.

När vi tankar betalar vi tre olika skatter: koldioxidskatt, energiskatt och moms. Idag utgör dessa skatter, som ofta kallas bensinskatt i dagligt tal, omkring 60 procent av priset vid pumpen. Momsen på bensin, som infördes i mars 1990, betalas på hela priset inklusive koldioxid- och energiskatt. Det betyder att man i praktiken betalar skatt på skatten.

Skattestrukturen innebär också att skatterna har en fast del och en rörlig del. De fasta skatterna består av energiskatten, koldioxidskatten och momsen på dessa skatter. Dessa betalas per liter bensin och är oberoende av priset vid pumpen. I augusti 2021 uppgick de fasta skatterna till 8,43 kronor. Den rörliga skatten utgörs av momsen på produktionskostnad och bruttomarginal. I augusti 2021 uppgick den rörliga skatten till 1,65 kronor.

Skatten på bensin har höjts i många steg genom åren och motiven har varierat. Numera handlar det om klimathotet, men historiskt sett har man också pekat på helt andra saker, till exempel behov av ökade resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, satsningar på ubåtsjakt och omstruktureringar av SJ och Banverket.

Ända fram till budgetåret 1980/81 var bensinskatten öronmärkt för olika ändamål inom trafikområdet, såsom byggnation och underhåll av vägar. Idag finns ingen sådan koppling utan de intäkter som bensinskatten genererar går direkt till den gemensamma statskassan.

Nedan följer en uppställning av hur bensinpriset fördelas på olika komponenter.

Genomsnittspris på bensin och skatt, augusti 2021

  • Produktkostnad och bruttomarginal: 6,59 kronor/liter 
  • Moms på bensinen*: 1,65 kronor
  • Energiskatt**: 4,13 kronor/liter 
  • Koldioxidskatt**: 2,61 kronor/liter
  • Moms på skatten*: 1,69 kronor

Allt detta sammanräknat blir:

  • Pris vid pump: 16,66 kronor/liter
  • Varav skatt: 10,07 kronor/liter
  • Skattens andel av priset: 60,5 procent

Källa: Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet och egna beräkningar.
* 25 procentig moms

Läs mer om 2018 års skattesatser på bränslen här!