Elcertifikat

14,3 kronor
dec-21

Under december 2021 kostade ett elcertifikat i snitt 14,29 kronor. Det var 4 procent större jämfört med samma månad föregående år.

Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 med syftet att öka elproduktion från förnyelsebara energikällor och torv i Sverige. Sedan 2012 är marknaden gemensam för Sverige och Norge. Målsättningen är att genomsamt med Norge öka produktionen av förnybar el med 46,4 TWh före 2030.

Elcertifikatsystemet innebär att producenterna av förnyelsebar el får elcertifikat av staten, som de sedan säljer vidare till kvotpliktiga. En megawattimme el från förnyelsebara energikällor motsvarar ett elcertifikat.

Enligt lagen utgörs kvotpliktiga av:

  • Elleverantörer som levererar el till elanvändare
  • Elanvändare i den utsträckning som de använt el som de själva har producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen
  • Elintensiva företag

Dessa kvotpliktiga företag är skyldiga att köpa in ett visst antal elcertifikat, som bestäms av hur stor deras totala elleverans/elanvändning är. Om en elleverantör till exempel säljer 1 000 megawattimmar el och kvoten för året ligger på 15 procent, måste elleverantören köpa in 150 elcertifikat.

När leverantörerna köper elcertifikat för att möta kvotplikterna, drar de på sig extra kostnader, vilka betalas av konsumenterna via deras elräkningar. Samtidigt som elcertifikaten innebär en kostnad för leverantörer och konsumenter får producenter av förnyelsebar el en extra intäkt när de säljer sina certifikat. På så vis stimulerar elcertifikatsystemet produktionen av el från förnyelsebara energikällor. 

Elcertifikaten handlas på en marknad och prissätts enligt den grundläggande principen om utbud och efterfrågan. Om det produceras lite el från förnyelsebara energikällor minskar utbudet av elcertifikat. Därmed stiger också priset på dessa certifikat. Det blir då mer lukrativt att producera el från förnyelsebara energikällor vilket kommer att stimulera fler producenter att öka sin förnyelsebara elproduktion.

Utfärdade elcertifikat

per energikälla

VindBiomassa och biogasVattenTorvSolTotalt
2004864 5467 670 7801 968 242544 781611 048 355
2005939 1257 925 7941 798 717634 008511 297 649
2006988 3408 593 5362 018 520556 3822012 156 798
20071 431 6449 049 6552 195 347579 6211913 256 286
20082 000 3089 599 3142 607 349834 19112915 041 291
20092 490 1199 765 9892 441 624871 43121215 569 375
20103 486 07711 168 9232 611 063792 42427818 058 765
20116 104 13510 337 6642 703 186658 33955619 803 880
20127 163 33910 646 6353 145 650554 4911 02921 511 144
20139 686 1465 230 344844 709129 0323 70515 893 936
201411 023 7594 727 7711 376 115106 37910 77117 244 795
201515 614 3204 396 9711 733 55377 12924 54421 846 517
201614 939 7594 572 3151 488 29486 02645 53521 131 929
201717 038 7715 367 0271 703 27380 40874 14824 263 627
201816 170 2255 185 2321 574 77774 525120 91923 125 678
201919 202 9696 133 7451 858 99166 725181 47727 443 907
LADDA NER
Källa: Energimyndigheten
Not: Siffrorna bygger på månadsdata som revideras kontinuerligt.
De energikällor som definieras som förnybara i detta sammanhang är: vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi samt torv i kraftvärmeverk.