Elpriser internationellt

Elpriserna steg i många länder under andra halvan av 2021. Svenska elpriser steg till något över EU-snittet efter att ha legat något lägre under 10 år.

Det kan vara svårt att jämföra elpriser mellan länder eftersom priset  beror på så många olika saker. Till exempel blir priset annorlunda med ett fast avtal än ett rörligt. I Sverige skiljer sig dessutom ofta elpriset mellan norra och södra delarna av landet. I diagrammet visas genomsnitt för hela landet och då syns inte sådana regionala skillnader. Detsamma kan gälla för andra länder.

I diagrammet visas data från den europeiska statistikmyndligheten Eurostat. För att få jämförbarhet visas kostnaden i euro för alla länder, men det innebär att även växelkursens utveckling kommer att påverka hur utvecklingen ser ut i diagrammet (du kan läsa om kronans växelkurs mot euron här).

Hur mycket elpriset påverkar hushållen skiljer sig också mellan länder beroende på hur mycket el som används. I vissa andra länder är det till exempel vanligare att spisar och värme drivs av gas. Sverige är därför ett ganska elintensivt land.