Arbetsmarknad

Här finns historisk och jämförande information kring arbets- givaravgift, arbetstid, arbetslöshet och avtalsförhandlingar. Sveriges befolkning, löner och sysselsättning finns också i den här sektionen. Dessutom förklaras hur man definierar och delar in olika grupper på arbetsmarknaden.

 • Arbetsmarknadens uppdelning
  En schematisk presentation av arbetsmarknadens uppdelning mellan olika grupper.  
 • Befolkning
  Information om Sveriges befolkningsstruktur och sysselsättningsgraden bland den arbetsföra befolkningen.
 • Sysselsättning
  Sysselsättning inom privat och offentlig sektor, samt regionala och internationella jämförelser.
 • Arbetslöshet
  Fakta om arbetslösheten i Sverige och i andra länder, samt information om hur ungdomsarbetslösheten har utvecklats.
 • Förtidspensionerade och sjukskrivna
  Hur har utvecklingen sett ut över tid?
 • Löner
  Löneutveckling, lönespridning bland sektorer och mellan arbetare och tjänstemän, samt internationella lönejämförelser.
 • Avtalsförhandlingar
  Information om avtalskonstruktioner och konflikter på arbetsmarknaden i ett historiskt perspektiv.
 • Arbetstid
  Fakta kring bland annat arbetstid historiskt och internationellt, semesterdagar, sjukfrånvaro och åldersfördelning.
 • Integration
  En beskrivning av hur arbetsmarknadssituationen ser ut för utrikes födda.
 • Arbetskraftsinvandring
  En redovisning av arbetskraftsinvandringen i Sverige och internationellt.
 • Jämställdhet
  En översikt över kvinnors och mäns deltagande på arbetsmarknaden.