Hur har försvarsutgifterna utvecklats över tid?

Försvarsutgifterna år 2022 var cirka 82 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 1,3 procent av Sveriges BNP. Svergie fattade förra året beslut om att ansöka om NATO-medlemskap. Ett åtagande för medlemsländer är avsätta två procent av BNP till försvaret.

Sverige har inte medverkat i ett krig på över 200 år men påverkas fortfarande av säkerhetsläget i omvärlden. Efter kalla kriget har finansieringen av det svenska försvaret minskat och utgifterna som andel av BNP var som lägst runt år 2017.

Värnplikten blev vilande i fredstid och ersattes av totalförsvarsplikten år 2010. På senare tid har Sverige tagit initiativ för att öka kapaciteten i försvaret och värnplikten återinfördes igen år 2017. Efter Rysslands invasion av Ukraina år 2022 har både Finland och Sverige ansökt om ett NATO-medlemskap. Finland blev medlem i försvarsalliansen i april 2023 och Sverige förväntas gå med inom en snar framtid.

Den klart största utgiftsposten inom försvaret år 2022 var det militära försvaret. Andra utgiftsposter förutom militärt försvar är civilt försvar, internationellt militärt bistånd, forskning och utveckling samt övrigt.