Vilka får aktieutdelning?

Alla som äger en aktie har rätt till aktieutdelning. De flesta svenskar är direkt eller indirekt aktieägare. Gemensamt äger svenskarna aktier via pensions- och försäkringssystemen, offentlig förvaltning och icke-vinstdrivande organisationer. En stor andel av den svenska börsen ägs också direkt av hushållen. Utdelning tilldelas även utländska investerare som äger 38,6 procent av den svenska börsen. På motsvarande sätt äger svenskar aktier utomlands.

Vem får aktieutdelning i hushållen?

Hur vanligt det är med aktieägande hos hushållen skiljer sig utifrån kön och åldersgrupp. I juni 2022 ägde gruppen män 69,3 procent av hushållens samlade portföljvärde. Skillnaden mellan män och kvinnor uppkommer först runt åldern 25–35, och ökar därefter stadigt. Det finns även stora skillnader inom könen. Män över 55 år äger 74,1 procent av männens samlade portföljvärde medan män under 55 år äger 25,9 procent. Motsvarande andel för kvinnor över 55 år är 63,5 procent och under 55 år 36,5 procent. Fördelningen inom könen visar att kvinnor har ett jämnare ägande mellan olika åldersgrupper än män.

Vad är aktieutdelning?

Aktiebolag kan välja att ge sina aktieägare utdelning. Varje aktieägare som äger en aktie före ett visst datum får då en viss summa per aktie utbetald. Vissa bolag ger mycket utdelning i förhållande till aktiens pris, andra bolag ger ingen utdelning alls. Hur mycket utdelning ett företag gör spelar i allmänhet ingen roll för bolagets värde eller ekonomiska situation. Det finns flera olika strategier i valet av utdelningspolicy. Vissa bolag såsom Google, har aldrig betalat ut någon utdelning. Andra företag såsom Microsoft och Apple har under längre perioder inte gett någon utdelning alls för att sedan byta strategi. Sen finns det bolag som gett utdelning i över 100 års tid. Hur utdelningsstrategin ser ut säger egentligen inget om hur väl ett företag presterar eller hur mycket det borde vara värt. 

Vill du läsa mer om vad aktieutdelning är läs här.